SHIN SHIN
352-3, Mok-dong, Gwangju-si, Gyeonggi-do, 12770 South Korea (map)
45 Singyo-dong, Jongno-gu, Seoul, 03035 South Korea (map)
T. +82 (0)10 6746 4230+82 (0)10 9494 2595
haeok320@gmail.comokhyeok@gmail.com 
Opener for Open by Shin Shin
Opener for Open by Shin Shin
The Message from 2018 by Shin Shin
The Message from 2018 by Shin Shin
Build the Wall and Angels
Build the Wall and Angels
Post Seoul interview, photo by Yoojin Jung
Post Seoul interview, photo by Yoojin Jung
Post Seoul interview, photo by Yoojin Jung
Post Seoul interview, photo by Yoojin Jung
Post Seoul interview, photo by Yoojin Jung
Post Seoul interview, photo by Yoojin Jung